Preferencyjne poręczenia wadiów przetargowych dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

 


WADIUM DO PRZETARGU W FORMIE PORĘCZENIA!


Nie chcesz zamrażać gotówki?

Nie masz wolnych środków na wpłatę wadium?

Chcesz brać udział w wielu przetargach jednocześnie?


ZAMIAST WPŁATY GOTÓWKI OFERUJEMY
PORĘCZENIE DO 100% WYSOKOŚCI WADIUM!

Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: