Zmiana wysokości systemowego limitu poręczeń wadialnych na ewadia.pl

Do kwietnia 2021 r. maksymalna wysokość systemowego limitu poręczeń wadialnych, a tym samym pojedynczego poręczenia wadialnego w systemie ewadia.pl wynosiła 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanych przez przedsiębiorców, od dziś zmieniamy wysokość limitu systemowego do poziomu 100.000 złotych. Dla tych przedsiębiorców, dla których ta wartość jest niewystarczająca udostępniamy zupełnie nową funkcjonalność pozwalającą zarejestrowanym użytkownikom ewadia.pl, aplikować o indywidualny limit poręczeniowy nawet do 500.000 złotych (pięciuset tysięcy złotych).

Limity poręczeniowe w systemie ewadia.pl

W systemie ewadia.pl wyróżniamy 2 typy limitów:

  1. Systemowy – każdy typ użytkownika serwisu ewadia.pl (zarejestrowany, jak i nie zarejestrowany) jeżeli przejdzie pozytywną weryfikację przeprowadzaną przez system może otrzymać poręczenie nawet do 100.000 złotych. Limit jest przyznawany na okres 12 miesięcy z opcją jego automatycznego odnowienia na kolejny okres. W trakcie 12 miesięcy przedsiębiorca może wielokrotnie składać poprzez system ewadia.pl wnioski o uzyskanie poręczenia wadialnego do wysokości limitu systemowego. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli np. 7 kwietnia przedsiębiorca złoży wniosek o poręczenie wadialne w wysokości 33.000 złotych z okresem ważności 30 dni to oznacza, to że w ramach przyznanego limitu taka pula środków zostanie zablokowana na poczet bieżącego wadium. Przedsiębiorca będzie miał możliwość aplikowania o kolejne poręczenia wadialne do pozostałej wysokości limitu tj. 100.000 złotych – 33.000 złotych = 67.000 złotych. Po upływie 30 dni, system automatycznie odnowi limit przedsiębiorcy i umożliwi składanie kolejnych wniosków nawet do 100.000 złotych. Aplikowanie o poręczenia w ramach limitu systemowego nie wymaga żadnych załączników. Z funkcjonowaniem i obsługa limitu systemowego nie wiążą się żadne koszty dla przedsiębiorcy, poza kosztami związanymi z aplikowaniem o pojedyncze poręczenia.
  2. Indywidualny – z myślą o przedsiębiorcach, którzy uczestniczą równolegle w dużej ilości przetargów lub, gdy jednostkowa wartość wnoszonych wadiów jest powyżej 100.000 złotych przygotowaliśmy rozwiązanie pozwalające na złożenie wniosku o zmianę wysokości systemowego limitu poręczeniowego na indywidualny w przedziale od 100.001 złotych do 500.000 złotych. Ta funkcjonalność jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników systemu ewadia.pl posiadających zawartą tzw. Umowę ramową.

Każdy, kto aplikuje o poręczenie wadialne w systemie ewadia.pl ma możliwość złożenia wniosku o poręczenie wadialne do wysokości 100.000 złotych.