FAQ

Dla kogo są dostępne poręczenia wadialne?

W obecnej wersji systemu dostępne są dla przedsiębiorców prowadzących Jednoosobowe Działalności Gospodarcze (JDG), Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Spółek akcyjnych i jednocześnie oczekujących zabezpieczenia wadialnego w związku z przetargiem publicznym. POLFUND udziela poręczeń wadialnych wyłącznie w związku z przetargami publicznymi.

Jak szybko mogę otrzymać poręczenie wadialne do kwoty 100.000 złotych?

Po wypełnieniu formularza wniosku w niniejszym serwisie www i spełnieniu wszystkich warunków, możesz otrzymać poręczenie wadialne w ciągu kilkunastu  minut (z zastrzeżeniem, że proces był inicjowany w godzinach między 8:00, a 16:00 danego dnia roboczego).

Na jakie korzyści mogę liczyć, jako zarejestrowany użytkownik serwisu ewadia.pl?

Jeżeli aktywnie uczestniczysz w przetargach zdecydowanie rekomendujemy Tobie / Twojej firmie rejestrację w naszym serwisie i korzystanie z następujących preferencji:

  • Niższa cena,
  • Szybszy proces aplikowania o poręczenia,
  • Po podpisaniu Umowy Ramowej – akceptujesz swoje dyspozycje przy pomocy kodu SMS,
  • Na bieżąco masz podgląd do wszystkich Twoich wniosków i weryfikacji na jakim etapie procesu obecnie się znajdują.
  • Masz dostęp do archiwum swoich poręczeń wadialnych, faktur.
Czy mogę dokonać zakupu poręczenia wadialnego bez konieczności rejestracji w serwisie ewadia.pl?

Tak. Jest taka możliwość. Zwróć jednak uwagę – do jakich korzyści i preferencji nie będziesz miał dostępu – zapoznaj się z informacjami na temat korzyści, jakie przewidzieliśmy dla zarejestrowanego użytkownika serwisu wwadia.pl.

W jakich godzinach możliwe jest uzyskanie poręczenia wadialnego?

Nasz system działa 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. W każdej chwili można aplikować o poręczenia wadialne do kwoty 100.000 PLN (z zastrzeżeniem, że jeśli ktoś już ma aktywne poręczenia wystawione przez nasz system do tej kwoty – może aplikować ponownie, po zakończeniu daty obowiązywania wcześniej udzielonych poręczeń wadialnych). Poręczenia wadialne w wersji elektronicznej z podpisem kwalifikowanym przez POLFUND są udostępniane w godzinach od 8:00 do 16:00. 

Co zrobić, jeżeli zachodzi konieczność wydłużenia okresu obowiązywania poręczenia wadialnego?

Bez względu na wybrany okres obowiązywania poręczenia, wydłużamy go automatycznie o 5 dni. Jeżeli jednak ten okres jest niewystarczający, zachęcamy do zakupu kolejnego poręczenia. Warto przed wyborem daty obowiązywania poręczenia rozważyć, czy profilaktycznie lepiej zakupić poręczenie o dłuższym terminie ważności.

Czy POLFUND może udzielać poręczeń kontraktowych (w tym wadialnych)?

Tak. POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest funduszem poręczeniowym zgodnie z art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275), tym samym Fundusz jest umocowany do udzielania poręczeń wadialnych w myśl zapisów art. 45 ust. 6 pkt 5 oraz art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. Aktualnie możecie Państwo skorzystać wyłącznie z poręczenia wadialnego. 

Czy poręczenie wadialne udzielane przez POLFUND jest akceptowane w przetargach publicznych na terenie całego kraju?

Tak. Udzielane przez nas poręczenia wadialne są uznawane we wszystkich publicznych przetargach opartych na ustawie o Prawie Zamówień Publicznych (PZP). Zastępują one wadium.

Skontaktuj się z nami

Telefon

91 424 31 30

Adres

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin

Formularz kontaktowy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Właścicielem serwisu ewadia.pl jest POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. 

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000045150;  NIP: 851-27-50-369; REGON: 812398913; wysokość kapitału zakładowego: 16.000.000 PLN.;  wysokość kapitału wpłaconego: 16.000.000 PLN

Dane kontaktowe

Telefon

91 424 31 30

Adres

ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin

*POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. wg Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  jest funduszem poręczeniowym zgodnie z art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275), tym samym Fundusz jest umocowany do udzielania poręczeń wadialnych w myśl zapisów art. 45 ust. 6 pkt 5 oraz art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

gwarancja wadialna, poręczenie wadialne PZP, firma udzielająca poręczenia wadialnego, proste poręczenia wadialne, wniesienie wadium do przetargu, gwarancja wadialna w formie elektronicznej, gwarancja wadialna w postaci elektronicznej, elektroniczna gwarancja wadialna, koszty poręczenia wadialnego, jak wyliczyć koszt poręczenia wadialnego, Koszt zakupu poręczenia wadialnego