Poręczenia wadialne powyżej 100.000 pln

Zarejestrowani Użytkownicy ewadia.pl z zawartą Umową ramową i kontem w systemie mają możliwość aplikowania o zwiększenie indywidualnego limitu poręczeniowego w przedziale od 100.001 nawet do 500.000 złotych, jeżeli suma aktywnych wadiów przekracza dostępny limit 100.000 złotych.

W celu złożenia wniosku o zmianę wysokości limitu należy wybrać z Menu systemu opcję > Złóż wniosek > Wniosek o zmianę wysokości limitu.

Prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych pól i załączenie wymaganych danych.

Wnioski analizowane są bezzwłocznie, jeżeli przesłane dane nie wymagają doprecyzowania. Powrót do wnioskodawcy z wstępną decyzja następuje do 24 godzin (w dniach roboczych).

 

 

 

Jeżeli Przedsiębiorca akceptuje warunki decyzji wstępnej wraz z wysokością prowizji zgodną z tabelą opłat i prowizji umożliwiamy w ramach systemu dokończenie procesu aplikowania o limit, w ramach którego przedsiębiorca, akceptuje poziom prowizji, szablon Aneksu do Umowy ramowej dotyczący zmiany poziomu limitu poręczeniowego, po opłaceniu prowizji i podpisaniu Aneksu, nowy limit zostaje aktywowany.

Dla innych form prowadzenia działalności niż JDG, SP Z O.O., S.A. przewidziano poza systemową możliwość aplikowania o uzyskanie Indywidualnego limitu poręczeniowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt (https://ewadia.pl/kontakt/) bezpośredni z naszym biurem w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.

Skontaktuj się z nami

Telefon

91 424 31 30

Adres

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin

Formularz kontaktowy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Właścicielem serwisu ewadia.pl jest POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. 

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000045150;  NIP: 851-27-50-369; REGON: 812398913; wysokość kapitału zakładowego: 16.000.000 PLN.;  wysokość kapitału wpłaconego: 16.000.000 PLN

Dane kontaktowe

Telefon

91 424 31 30

Adres

ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin

*POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. wg Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  jest funduszem poręczeniowym zgodnie z art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275), tym samym Fundusz jest umocowany do udzielania poręczeń wadialnych w myśl zapisów art. 45 ust. 6 pkt 5 oraz art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

gwarancja wadialna, poręczenie wadialne PZP, firma udzielająca poręczenia wadialnego, proste poręczenia wadialne, wniesienie wadium do przetargu, gwarancja wadialna w formie elektronicznej, gwarancja wadialna w postaci elektronicznej, elektroniczna gwarancja wadialna, koszty poręczenia wadialnego, jak wyliczyć koszt poręczenia wadialnego, Koszt zakupu poręczenia wadialnego