Gwarancja wadialna i poręczenie wadialne – weź udział w przetargu

Prowizja od 1,2% od wartości wadium

dla zarejestrowanych użytkowników systemu

Poręczenia wadialne
do 100.000 PLN

Poręczenia wadialne
powyżej 100.000 PLN

Proces aplikowania o poręczenie wadialne

1.

Wprowadź dane

2.

Sprawdź, ile będzie kosztowało poręczenie wadialne

3.

Zaakceptuj warunki

4.

Zapłać za poręczenie wadialne – opłata to tylko ułamek kwoty, jaką musiałbyś wpłacić w formie wadium.

5.

Podpisz dokumenty

6.

Odbierz swoje poręczenie wadialne – online

Informacje o poręczeniach wadialnych do przetargu

Kilka słów odnośnie statystyk

Kilka słów odnośnie statystyk

Czy wiesz, że Urząd Zamówień Publicznych prowadzi statystyki dotyczące liczby zamówień przypadających na każdy miesiąc roku, uwzględniając podział na rodzaj zamówienia (tj. usługi, roboty budowlane, dostawy). Każdy rodzaj zamówienia charakteryzuje się inną tendencją...

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji

Szanowni Państwo, Przypominamy o obowiązującej tabeli opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem poręczenia wadialnego oraz poręczenia należytego wykonania umowy. Poręczenia wadialne już od 1,2% wartości poręczenia. Poręczenia Należytego Wykonania Umowy od...

Lat doświadczenia na rynku

Wartość udzielonych poręczeń

Najszybciej udzielone poręczenie

Wartość zrealizowanych projektów UE

*dotyczy zarejestrowanego użytkownika systemu ewadia.pl

OPINIE PRZESŁANE PRZEZ KLIENTÓW:

I. Bombicka

Dla nas eWadia okazały się nieocenioną pomocą. Bez problemów i za niewielką opłatą uzyskaliśmy wsparcie finansowe w zakresie wadium do przetargu. Bardzo polecam i z pewnością skorzystam w przyszłości.

T. Wądołowski

System e-wadia jest przejrzysty oraz łatwy w obsłudze. Pozwala na opracowanie wniosku wadialnego i jego opłacenie do 15 minut.
Jako Właściciel firmy wykonawczej i Kierownik budowy polecam.
Pozdrawiam

A. Kowalczyk

Zdecydowanie polecam ewadia. W prosty sposób uzyskane poręczenie, na każdym etapie można liczyć na pomoc i zaangażowanie pracowników funduszu. Skorzystam na pewno kolejny raz.

O firmie udzielającej poręczenia wadialne PZP 

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. to jeden z największych funduszy poręczeniowych w Polsce. Wspieramy wszystkie projekty, które mają na celu rozwój, wzmocnienie konkurencyjności i trwałości Przedsiębiorstwa. Promujemy krzewienie kultury przedsiębiorczości. Popieramy tworzenie miejsc pracy. Współpracujemy z wieloma renomowanymi instytucjami finansowymi. W ramach dążenia do rozwoju i bezpieczeństwa inwestycji publicznych oferujemy poręczenia wadialne, które mają na celu usprawnić proces przetargu publicznego.

 

20 letnie doświadczenie w poręczeniach wadialnych

Początki naszej historii sięgają jesieni 2001 roku, kiedy to rozpoczęła się działalność operacyjna Funduszu i udzieliliśmy pierwszego poręczenia. Od tamtej pory nieprzerwanie dbamy o wygodę naszych Klientów. Szybko i otwarcie reagujemy na ich potrzeby. Dlatego słyniemy z przyjaznych i fachowych relacji. To powoduje, że POLFUND zapewnia firmom wyższy poziom wsparcia.

 

Czym jest poręczenie wadialne?

Poręczenie wadialne pełni funkcję zabezpieczenia przystąpienia do przetargu. Najczęściej wadium wymagane jest w przetargach publicznych (czyli ogłoszonych przez instytucje publiczne np.  Urząd Gminy, Powiatowy, Wojewódzki, czy Ministerstwo). Zasady wniesienia wadium reguluje Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Na podstawie tego aktu prawnego regulowane są formy, terminy wniesienia wadium itp.

 

Czytaj więcej

W potocznym języku używa się pojęcia gwarancja wadialna, mając na myśli jedną z form wnoszenia wadium w przetargu publicznym. Bazując na zapisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) taka konstrukcja słowna, jak gwarancja wadialna nie występuje. Są natomiast wymienione: wadium w formie pieniężnej, poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, czy poręczenia udzielane przez podmioty (o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).

Gwarancja wadialna – moment jej wniesienia

Przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć udział w konkretnym przetargu publicznym, analizują Ogłoszenie o zamówieniu, w tym dokument SIWZ czyli Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w celu weryfikacji informacji nt. wartości wadium, jeśli jest wymagane w danym zamówieniu.

Wadium „gwarancja wadialna” może być wniesiona w jednej z ww. form, wraz z kompletem dokumentacji składanej w ramach danego przetargu. Potwierdzeniem wniesienia wadium, w zależności od tego, w jakiej formie zostało dokonane może być np. potwierdzenie wpłaty środków w kasie banku, potwierdzeniu przelewu, czy w przypadku innych form niż pieniężne w postaci odpowiedniego dokumentu np. „oświadczeniu o udzieleniu poręczenia”.

Wszystkie z form wnoszenia wadium są traktowane alternatywnie, co oznacza, że każde z nich jest dopuszczalne, pod warunkiem, że spełniają one wymogi formalne.

Gwarancja wadialna – dodatkowe informacje

Przypomnijmy – samo wadium stanowi konkretną kwotę, która traktowana jest m.in. w przetargach publicznych jako zabezpieczenie dotrzymania warunków określonej umowy. Chroni ono zarówno interesy podmiotu zamawiającego, jak i oferenta. Jako środek drugorzędny wadium jest często używane do wstępnej kwalifikacji wykonawców. Suma ta może wynosić maksymalnie 3% przewidzianej wartości całego zamówienia. Należy przekazać ją na poczet zamawiającego w momencie złożenia oferty w przetargu.
Czym w takim przypadku jest wspomniane już wcześniej poręczenie wadialne? To powszechnie wykorzystywana przez przedsiębiorców forma gwarancji ubezpieczeniowej, pozwalająca startować w przetargach bez konieczności angażowania dużej sumy firmowego kapitału. Tego typu poręczenie jest honorowane we wszystkich przetargach publicznych w Polsce. Stanowi pewnego rodzaju trójstronną umowę, zawartą pomiędzy zamawiającym, oferentem a poręczycielem. Oferent jest potencjalnym wykonawcą wnoszącym gwarancję wadialną. Zamawiającym w przetargu publicznym może być gmina, powiat, województwo czy ministerstwo. Poręczycielem jest natomiast firma udzielająca takich zabezpieczeń, jak gwarancje wadialne. W naszym przypadku to POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A., właściciel serwisu ewadia.pl.
Podstawową rolę, którą odgrywa gwarancja wadialna, stanowi ochrona podmiotu zamawiającego poprzez zapewnienie, że w przypadku wyboru oferty danego wykonawcy, zawrze on umowę po oferowanej cenie i wykonana zlecenie w należyty sposób. W istocie poręczenie zabezpiecza wierzyciela przed kosztem przeprowadzenia kolejnego przetargu i tym samym wydłużenia terminów realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Jak wspominaliśmy – gwarancja wadium może być traktowana również jako narzędzie wstępnej kwalifikacji podwykonawców poprzez zapewnienie, że zostali oni zweryfikowani przez stronę trzecią, taką jak firma poręczycielska.

Gwarancje wadialne w praktyce – przykład zastosowania

Wadium może zostać określone w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia. Wydaje się, że to niewiele, ale jeśli przetarg opiewa na kwotę np. 750 000 zł, oferent będzie musiał wnieść wadium w kwocie aż 22 500 zł. To szczególnie uciążliwe w sytuacji, w której dana firma bierze jednocześnie udział w kilku przetargach, w podobnych terminach. Wtedy kwoty zaangażowane przez przedsiębiorstwo w same postępowania rosną do dziesiątek, a nawet setek tysięcy złotych. Niejedna firma może mieć w takim przypadku kłopoty z płynnością finansową.
Tutaj z pomocą przychodzi właśnie gwarancja wadialna. Wykorzystując to rozwiązanie, pozostawia się w firmowej kasie dużą sumę pieniędzy, jednocześnie zyskując możliwość przystąpienia do przetargu publicznego. Wysokość poręczenia wadialnego, w porównaniu do samego wadium, jest niewielka, choć ustala się ją indywidualnie. Zależy od kilku czynników, do których należy przede wszystkim okres ważności takiej gwarancji (zwykle od 30 do 120 dni), a także suma wadium.
Wracając do przytoczonego przykładu – startując w przetargu, który opiewa na kwotę 750 000 zł nie trzeba będzie wnosić aż 22 500 zł. Zakup gwarancji wadialnej za kilkaset złotych pozwoli zachować w kasie przedsiębiorstwa nawet kilkanaście tysięcy. Sumę tę można wykorzystać m.in. do składania ofert w kolejnych przetargach. Więcej informacji o samej cenie poręczenia wadialnego znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Ile to kosztuje”. Warto zauważyć, że koszt ten można dodatkowo obniżyć, zakładając przed zakupem konto na ewadia.pl.

Poręczenie wadialne – łatwy proces zakupu gwarancji

Tłumacząc krok po kroku, jak w naszym serwisie przyznawana jest gwarancja wadium, warto na początku wyjaśnić kto w ogóle może sięgnąć po tego typu poręczenie. Aplikować poprzez ewadia.pl mogą osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, właściciele spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W procesie półautomatycznym aplikować mogą wszystkie pozostałe formy działalności gospodarczej Przypominamy, że gwarancja wadialna ma zastosowanie w przypadku przetargów publicznych organizowanych na terenie całej Polski.
Od czego zacząć? Cały proces jest tak prosty, jak zakupy w sklepie internetowym. Najpierw należy określić, jakiej kwoty dotyczy poręczenie. Jeśli jego wysokość nie przekracza sumy 100 000 zł, gwarancję można nabyć w kilka minut, korzystając z automatycznego systemu, który znajduje się na stronie ewadia.pl. W przypadku wadium przekraczającego wspomnianą sumę, zachęcamy do kontaktu bezpośredniego z naszym biurem.
Proces aplikowania o gwarancję wadialną do kwoty 100 000 zł należy zacząć od zakładki „Kup poręczenie” i wprowadzenia danych w prostym formularzu. Na tym etapie będą potrzebne takie informacje, jak NIP i nazwa firmy, która wnioskuje o poręczenie, dane kontaktowe osoby wnioskującej, warunki przetargu oraz krótka, liczbowa historia doświadczenia przetargowego firmy. By sprawdzić, ile będzie kosztowała gwarancja, należy jeszcze zaakceptować wymagane zgody a następnie otworzyć korespondencję otrzymaną na adres mailowy wskazany w formularzu oraz kliknąć na link, który się w niej znajduje. Wtedy następuje proces kalkulacji.
Jak wspominaliśmy – cena poręczenia zależy od kilku czynników, ale w każdym przypadku jest ona o wiele niższa od pełnej sumy wadium. Opłaty można dodatkowo obniżyć, zakładając konto w naszym serwisie oraz akceptując zgody marketingowe. Czasem organizowane są również promocje, pozwalające bezpłatnie wydłużyć okres poręczenia. Gdy spełnione zostaną wszystkie warunki aplikacji, wystarczy zapłacić za gwarancję wadialną i podpisać dokumenty. Cały proces może zostać przeprowadzony online, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokumenty zostały doręczone również za pośrednictwem kuriera. Po spełnieniu powyższych warunków, jeśli wniosek został złożony w dniu roboczym w godz. 8:00-16:00, poręczenie zostanie przyznane w ciągu kilkunastu minut.

Proste poręczenia wadialne – wsparcie doświadczonych specjalistów

Jeśli na którymkolwiek etapie wnioskowania o gwarancję wadialną pojawią się pytania lub wątpliwości co do całej procedury, można skontaktować się z naszą infolinią w celu uzyskania profesjonalnej pomocy. Wyjaśniamy wszystkie formalności związane z otrzymywaniem poręczeń wadialnych, pomagamy w uzupełnieniu wniosków oraz wskazujemy jak najszybciej otrzymać gwarancję. Bazujemy na wiedzy doświadczonych specjalistów. Możemy nawet najbardziej zawiłe kwestie związane z wnoszeniem wadium wyjaśnić w maksymalnie przystępny sposób.
Dowodem skuteczności i profesjonalnego poziomu naszych działań są zadowoleni przedsiębiorcy, którym udało się z sukcesem przystąpić do przetargu publicznego, wykorzystując przyznane poręczenia wadialne. Na rynku działamy już od ponad dwudziestu lat, zapewniając najwyższy poziom wsparcia biznesu. Kontakt z infolinią POLFUND Funduszem Poręczeń Kredytowych S.A., właścicielem serwisu ewadia.pl, jest możliwy za pośrednictwem formularza, który znajduje się na naszej stronie internetowej. Wsparcia oraz praktycznych odpowiedzi udzielamy również telefonicznie i poprzez wiadomości e-mail. Zachęcamy także do skorzystania z informacji o poręczeniach wadialnych, znajdujących się na naszym blogu. Dostępne są tam odpowiedzi na najpopularniejsze pytania, praktyczne wskazówki oraz wiadomości o bieżącej działalności ewadia.pl.

Podsumowanie – Gwarancja wadialna

Warto zatem pamiętać, że w potocznym rozumieniu ilekroć napotkamy sformułowanie „gwarancja wadialna”, autor ma zawsze na myśli jedną z dopuszczalnych przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych form wnoszenia wadium do przetargu.

Zobacz, krótką animację – JAK TO DZIAŁA? i na czym polega proces zakupu poręczenia wadialnego w naszym serwisie.

Już teraz KUP PORĘCZENIE i zobacz jakie to proste.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj informacje, jak zastąpić wadium w gotówce poręczeniem wadialnym

Telefon

91 424 31 30

Adres

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin

Formularz kontaktowy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Właścicielem serwisu ewadia.pl jest POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. 

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000045150;  NIP: 851-27-50-369; REGON: 812398913; wysokość kapitału zakładowego: 16.000.000 PLN.;  wysokość kapitału wpłaconego: 16.000.000 PLN

Dane kontaktowe

Telefon

91 424 31 30

Adres

ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin

*POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. wg Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  jest funduszem poręczeniowym zgodnie z art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275), tym samym Fundusz jest umocowany do udzielania poręczeń wadialnych w myśl zapisów art. 45 ust. 6 pkt 5 oraz art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

gwarancja wadialna, poręczenie wadialne PZP, firma udzielająca poręczenia wadialnego, proste poręczenia wadialne, wniesienie wadium do przetargu, gwarancja wadialna w formie elektronicznej, gwarancja wadialna w postaci elektronicznej, elektroniczna gwarancja wadialna, koszty poręczenia wadialnego, jak wyliczyć koszt poręczenia wadialnego, Koszt zakupu poręczenia wadialnego