Wnieś poręczenie wadialne i weź udział w przetargu

Poręczenia wadialne
do 50.000 PLN

Poręczenia wadialne
powyżej 50.000 PLN

Proces aplikowania o poręczenie wadialne

1.

Wprowadź dane

2.

Sprawdź, ile będzie kosztowało poręczenie wadialne

3.

Zaakceptuj warunki

4.

Zapłać za poręczenie wadialne – opłata to tylko ułamek kwoty, jaką musiałbyś wpłacić w formie wadium.

5.

Podpisz dokumenty

6.

Odbierz swoje poręczenie wadialne – online

Informacje o poręczeniach wadialnych do przetargu

O firmie udzielającej poręczenia wadialne PZP 

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. to jeden z największych funduszy poręczeniowych w Polsce. Wspieramy wszystkie projekty, które mają na celu rozwój, wzmocnienie konkurencyjności i trwałości Przedsiębiorstwa. Promujemy krzewienie kultury przedsiębiorczości. Popieramy tworzenie miejsc pracy. Współpracujemy z wieloma renomowanymi instytucjami finansowymi. W ramach dążenia do rozwoju i bezpieczeństwa inwestycji publicznych oferujemy poręczenia wadialne, które mają na celu usprawnić proces przetargu publicznego.

20 letnie doświadczenie w poręczeniach wadialnych

Początki naszej historii sięgają jesieni 2001 roku, kiedy to rozpoczęła się działalność operacyjna Funduszu i udzieliliśmy pierwszego poręczenia. Od tamtej pory nieprzerwanie dbamy o wygodę naszych Klientów. Szybko i otwarcie reagujemy na ich potrzeby. Dlatego słyniemy z przyjaznych i fachowych relacji. To powoduje, że POLFUND zapewnia firmom wyższy poziom wsparcia.

Czym jest poręczenie wadialne?

Poręczenie wadialne pełni funkcję zabezpieczenia przystąpienia do przetargu. Najczęściej wadium wymagane jest w przetargach publicznych (czyli ogłoszonych przez instytucje publiczne np.  Urząd Gminy, Powiatowy, Wojewódzki, czy Ministerstwo). Zasady wniesienia wadium reguluje Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Na podstawie tego aktu prawnego regulowane są formy, terminy wniesienia wadium itp.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj informacje, jak zastąpić wadium w gotówce poręczeniem wadialnym

Telefon

91 424 31 30

Adres

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin

Formularz kontaktowy

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez ewadia.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu serwisu i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)

  Właścicielem serwisu ewadia.pl jest POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. 

  POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000045150;  NIP: 851-27-50-369; REGON: 812398913; wysokość kapitału zakładowego: 16.000.000 PLN.;  wysokość kapitału wpłaconego: 16.000.000 PLN

  Dane kontaktowe

  Telefon

  91 424 31 30

  Adres

  ul. Monte Cassino 32
  70-466 Szczecin

  *POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. wg Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  jest funduszem poręczeniowym zgodnie z art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275), tym samym Fundusz jest umocowany do udzielania poręczeń wadialnych w myśl zapisów art. 45 ust. 6 pkt 5 oraz art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.