Zamień wadium na poręczenie – nie blokuj swoich środków finansowych

Poręczenia wadialne
do 50.000 PLN

Poręczenia wadialne
powyżej 50.000 PLN

Proces aplikowania o poręczenie wadialne

1.

Wprowadź dane

2.

Sprawdź, ile będzie kosztowało poręczenie wadialne

3.

Zaakceptuj warunki

4.

Zapłać za poręczenie wadialne – opłata to tylko ułamek kwoty, jaką musiałbyś wpłacić w formie wadium.

5.

Podpisz dokumenty

6.

Odbierz swoje poręczenie wadialne – online

Informacje o wadium w przetargu

Formy wnoszenia wadium w przetargu

Formy wnoszenia wadium w przetargu

Uczestnictwo w zamówieniach publicznych dla wielu przedsiębiorców stanowi atrakcyjną alternatywę dla rozwoju biznesu. Analizując aspekty aplikowania w ramach „Ogłoszenia o zamówieniu” warto rozważyć formę, w jakiej wnieść wadium, jeśli jest ono wymagane. Staramy się...

Przetargi publiczne, a wadium

Przetargi publiczne, a wadium

Przetargi publiczne w Polsce przebiegają według wystandaryzowanego procesu. Ten proces składa się z kilku etapów. Dziś postaramy się przybliżyć, w których etapach tego procesu występuje wadium. Przetargi publiczne - proces Proces formułowania zamówienia, wyboru oferty...

O firmie udzielającej poręczenia wadialne przetargu

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. to jeden z największych funduszy poręczeniowych w Polsce. Wspieramy wszystkie projekty, które mają na celu rozwój, wzmocnienie konkurencyjności i trwałości Przedsiębiorstwa. Promujemy krzewienie kultury przedsiębiorczości. Popieramy tworzenie miejsc pracy. Współpracujemy z wieloma renomowanymi instytucjami finansowymi. 

Początki naszej historii sięgają jesieni 2001 roku, kiedy to rozpoczęła się działalność operacyjna Funduszu i udzieliliśmy pierwszego poręczenia. Od tamtej pory nieprzerwanie dbamy o wygodę naszych Klientów. Szybko i otwarcie reagujemy na ich potrzeby. Dlatego słyniemy z przyjaznych i fachowych relacji. To powoduje, że POLFUND zapewnia firmom wyższy poziom wsparcia. 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj informacje, jak zastąpić wadium w gotówce poręczeniem wadialnym

Telefon

Adres

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez ewadia.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu serwisu i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)

Właścicielem serwisu ewadia.pl jest POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. 

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000045150;  NIP: 851-27-50-369; REGON: 812398913; wysokość kapitału zakładowego: 16.000.000 PLN.;  wysokość kapitału wpłaconego: 16.000.000 PLN

Dane kontaktowe

Telefon

Adres

ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin

*POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. wg Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  jest funduszem poręczeniowym zgodnie z art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275), tym samym Fundusz jest umocowany do udzielania poręczeń wadialnych w myśl zapisów art. 45 ust. 6 pkt 5 oraz art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.