Działasz w branży leśnej?

Działasz w branży leśnej?

Na przełomie listopada i grudnia Nadleśnictwa z całego kraju ogłaszają postępowania przetargowe. To doskonały moment aby zapewnić sobie zlecenia na najbliższy czas. Zazwyczaj tego rodzaju postępowania wymagają wniesienia wadium. Jeżeli zapisy SWZ dopuszczają...
Jak poprawnie złożyć dokumenty u Zamawiającego?

Jak poprawnie złożyć dokumenty u Zamawiającego?

W  przypadku skorzystania z systemu ewadia.pl otrzymane Oświadczenie o udzieleniu poręczenia wadialnego dostępne jest w formie elektronicznej. Plik w formacie pdf jest opatrzony podpisem kwalifikowanym, złożonym przez przedstawicieli Polfund i nie wymaga składania...
System ewadia.pl dopuszcza wadia do przetargów w ramach PZP

System ewadia.pl dopuszcza wadia do przetargów w ramach PZP

Jak sprawdzić czy dane postępowanie jest w ramach Prawa Zamówień Publicznych? Jeżeli postępowanie jest poniżej progu unijnego każde ogłoszenie w ramach PZP publikowane jest na stronie ezamowienia.gov.pl. Wszystkie postępowania powyżej progu Zamawiający ma obowiązek...
Konsorcjum? To nie problem!

Konsorcjum? To nie problem!

Nie zawsze wymagania Zamawiającego są możliwe do spełnienia przez jeden podmiot. Coraz częściej firmy startujące w przetargach łączą się w konsorcja. W tym wypadku wadium jest wnoszone przez konsorcjantów solidarnie (chyba, że umowa konsorcjum stanowi inaczej)....
Który przetarg wybrać? Wszystkie!

Który przetarg wybrać? Wszystkie!

Czy wiesz, że system eWadia.pl umożliwia start w kilku przetargach równocześnie? Rekordzista skorzystał z elektronicznego wadium prawie 50 razy w ciągu zaledwie 3 miesięcy!
Wysokie wadium? To nie problem!

Wysokie wadium? To nie problem!

Pojawił się ciekawy, duży przetarg, ale wymagane jest wniesienie wysokiego wadium? O poręczenie wadialne do 100 tys. zł można wnioskować za pomocą systemu ewadia.pl natomiast wyższe poręczenia mogą być zrealizowane w trybie offline. W tym wypadku analiza oparta jest...