Masz wątpliwość co do zapisów SWZ?

Masz wątpliwość co do zapisów SWZ?

Masz wątpliwość co do zapisów SWZ? Czy wiesz, że zamawiający ma obowiązek udzielenia wyjaśnienia treści SWZ na wniosek wykonawcy? Zgodnie z Prawem zamówień publicznych SWZ (specyfikacja warunków zamówienia) udostępniania przez zamawiającego określa szczegóły...
Jaka jest różnica w trybach udzielania zamówienia publicznego?

Jaka jest różnica w trybach udzielania zamówienia publicznego?

Jaka jest różnica w trybach udzielania zamówienia publicznego? Przetarg ograniczony to przetarg, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu różni wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a docelowe oferty mogą złożyć wykonawcy,...
Co różni ePUAP i podpis kwalifikowany?

Co różni ePUAP i podpis kwalifikowany?

W postępowaniach przetargowych wymagane jest złożenie dokumentacji w wersji elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym. Często Przedsiębiorcy utożsamiają ePUAP/Profil zaufany z podpisem kwalifikowanym. Jakie są różnice? ePUAP jest to ogólnopolska platforma...
Brak gotówki na wniesienie wadium?

Brak gotówki na wniesienie wadium?

Zastanawiasz się czy możesz wnieść wadium w innej formie niż gotówka? Sprawdź zapisy SIWZ lub treść ogłoszenia, które wskazują dopuszczane przez Zamawiającego opcje. Zgodnie z prawem wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach: w pieniądzu w gwarancjach...
Zamień wadium w gotówce na elektroniczne poręczenie wadialne!

Zamień wadium w gotówce na elektroniczne poręczenie wadialne!

Czy wiesz, że po zmianach prawnych po 1 stycznia 2021 r. oferty we wszystkich postępowaniach krajowych muszą być składane elektronicznie? Oferty złożone w formie papierowej obligatoryjnie zostaną odrzucone. Elektroniczne poręczenie wadialne to idealne rozwiązanie dla...
Nowa taryfa opłat i prowizji – tylko 1% od wartości poręczenia!

Nowa taryfa opłat i prowizji – tylko 1% od wartości poręczenia!

Od 20 maja 2021 r. obowiązuje promocyjna stawka na jednostkowe poręczenia wadialne do 100.000 zł zakupione w systemie ewadia.pl, w ramach utworzonego konta. Od każdego poręczenia wadialnego od zarejestrowanych Użytkowników systemu pobierana jest stała opłata w...