BEZPŁATNE szkolenie z Prawa zamówień publicznych

BEZPŁATNE szkolenie z Prawa zamówień publicznych

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM SZKOLENIU z Prawa zamówień publicznych oraz poprawnego składania ofert. Szkolenie odbędzie się 12 września 2022 r. na platformie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości o godzinie 13:00-14:30. LINK...
BIZNES PROTEKTOR 2022 w kategorii “Fundusze Poręczeń Kredytowych”

BIZNES PROTEKTOR 2022 w kategorii “Fundusze Poręczeń Kredytowych”

Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. został uhonorowany nagrodą BIZNES PROTEKTOR 2022 w kategorii “Fundusze Poręczeń Kredytowych”. 5 lipca 2022 r. na uroczystej gali w Klubie Bankowca w Warszawie zorganizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów...
Rażąco niska cena?

Rażąco niska cena?

Wykonawca, który zaoferuje rażąco niską cenę może zostać wyeliminowany z postępowania. Podstawą do odrzucenia jest także brak wyjaśnień Wykonawcy w zakresie skalkulowania tejże ceny. Co ważne wyjaśnienie składane przez Wykonawcę musi być szczegółowe, wyczerpujące,...
Czy można dowolnie łączyć formy wniesienia wadium?

Czy można dowolnie łączyć formy wniesienia wadium?

Zgodnie z PZP Wykonawca ma prawo wnieść wadium w ramach 4 dostępnych form: gotówka, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie wadialne (m.in. w ramach systemu ewadia.pl). Warto zaznaczyć, że Zamawiający nie ma możliwości ograniczenia sposobu wniesienia...
Wadium w 6, prostych krokach

Wadium w 6, prostych krokach

Wypełnij krótki formularz online w zakładce „kup poręczenie” na stronie www.wadia.pl Sprawdź wysokość opłaty – 1% od wartości poręczenia. Zapoznaj się ze wzorami dokumentów, zaakceptuj warunki. Opłać prowizję bezpiecznym przelewem on-line. Podpisz dokumenty podpisem...