Czy wiesz, że Urząd Zamówień Publicznych prowadzi statystyki dotyczące liczby zamówień przypadających na każdy miesiąc roku, uwzględniając podział na rodzaj zamówienia (tj. usługi, roboty budowlane, dostawy). Każdy rodzaj zamówienia charakteryzuje się inną tendencją wzrostową w różnych miesiącach roku. Zauważalny wzrost zamówień publicznych z sektora robót budowlanych występuje w okresie wiosenno-letnim, natomiast ogólny spadek ilości zamówień zazwyczaj obserwuje się na początku roku kalendarzowego.

Ponadto, średnia liczba składanych ofert według rodzaju zamówienia to: 6,3 dla usług, 3,5 dla robót budowlanych i 3,4 dla dostaw. Średni czas trwania postępowania różni się w zależności od rodzaju zamówienia: dla robót budowlanych wynosi 50 dni, dla usług 40 dni, a dla dostaw również 40 dni. Dane te dotyczą roku 2023.

Zapraszamy do zapoznania się i śledzenia zmian na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/dane-ogolne-o-zamowieniach/