Poręczenia wadialne do 100.000 pln

Jeżeli wartość jednostkowego poręczenia wadialnego nie przekracza 100.000 PLN, masz możliwość jego nabycia w trybie automatycznym za pośrednictwem naszego systemu. Możesz otrzymać dokumenty w ciągu kilku minut!

Możesz aplikować o udzielenie poręczenia wadialnego, jako Zarejestrowany lub Niezarejestrowany użytkownik naszego systemu. Sprawdź, jakie korzyści mamy dla każdego profilu użytkownika:

   

  ZAREJESTROWANY:   

  • Niższa opłata za udzielenie poręczenia wadialnego,
  • Jeszcze prostszy wniosek (o 50% mniej pól do wypełnienia niż NIEZAREJESTROWANY),
  • Możliwość podpisywania Umów o udzielnie poręczenia wadialnego: Kodem SMS lub Podpisem kwalifikowany,
  • Kolejne poręczenia możesz otrzymać w ciągu kilkunastu minut (pod warunkiem, że aplikowałeś w dzień roboczy, w godzinach między 8:00, a 16:00),
  • Automatycznie odnawiający się limit poręczeniowy – pozwalający na aplikowanie o kolejne poręczenia do kwoty 100.000 PLN.

  NIEZAREJESTROWANY:  

  • Możliwość zakupu poręczenia wadialnego bez rejestracji,
  • Możliwość podpisywania Umów o udzielenie poręczenia wadialnego: Podpisem kwalifikowanym (poręczenia możesz otrzymać w ciągu kilkunastu minut pod warunkiem, że aplikowałeś w dzień roboczy, w godzinach między 8:00, a 16:00).

   

  Skontaktuj się z nami

  Telefon

  91 424 31 30

  Adres

  POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
  ul. Monte Cassino 32
  70-466 Szczecin

  Formularz kontaktowy

  Błąd: Brak formularza kontaktowego.

  Właścicielem serwisu ewadia.pl jest POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. 

  POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000045150;  NIP: 851-27-50-369; REGON: 812398913; wysokość kapitału zakładowego: 16.000.000 PLN.;  wysokość kapitału wpłaconego: 16.000.000 PLN

  Dane kontaktowe

  Telefon

  91 424 31 30

  Adres

  ul. Monte Cassino 32
  70-466 Szczecin

  *POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. wg Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  jest funduszem poręczeniowym zgodnie z art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275), tym samym Fundusz jest umocowany do udzielania poręczeń wadialnych w myśl zapisów art. 45 ust. 6 pkt 5 oraz art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

  gwarancja wadialna, poręczenie wadialne PZP, firma udzielająca poręczenia wadialnego, proste poręczenia wadialne, wniesienie wadium do przetargu, gwarancja wadialna w formie elektronicznej, gwarancja wadialna w postaci elektronicznej, elektroniczna gwarancja wadialna, koszty poręczenia wadialnego, jak wyliczyć koszt poręczenia wadialnego, Koszt zakupu poręczenia wadialnego