Wiadomości

Kilka słów odnośnie statystyk

Kilka słów odnośnie statystyk

Czy wiesz, że Urząd Zamówień Publicznych prowadzi statystyki dotyczące liczby zamówień przypadających na każdy miesiąc...

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji

Szanowni Państwo, Przypominamy o obowiązującej tabeli opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem poręczenia...

Rażąco niska cena?

Rażąco niska cena?

Wykonawca, który zaoferuje rażąco niską cenę może zostać wyeliminowany z postępowania. Podstawą do odrzucenia jest...

Wadium w 6, prostych krokach

Wadium w 6, prostych krokach

Wypełnij krótki formularz online w zakładce „kup poręczenie” na stronie www.wadia.pl Sprawdź wysokość opłaty – 1% od...

Zalety systemu ewadia.pl

Zalety systemu ewadia.pl

- SZYBKO – wadium może być dostępne nawet w kilkanaście minut! - TANIO – opłata wynosi tylko 1% od wartości wadium. -...

Działasz w branży drogowej?

Działasz w branży drogowej?

Przełom roku to zdecydowany wzrost ilości postępowań przetargowych związanych z budową dróg. Przedsiębiorcy działający...

Działasz w branży leśnej?

Działasz w branży leśnej?

Na przełomie listopada i grudnia Nadleśnictwa z całego kraju ogłaszają postępowania przetargowe. To doskonały moment...

Konsorcjum? To nie problem!

Konsorcjum? To nie problem!

Nie zawsze wymagania Zamawiającego są możliwe do spełnienia przez jeden podmiot. Coraz częściej firmy startujące w...

Wysokie wadium? To nie problem!

Wysokie wadium? To nie problem!

Pojawił się ciekawy, duży przetarg, ale wymagane jest wniesienie wysokiego wadium? O poręczenie wadialne do 100 tys....

Szybkie wadium

Szybkie wadium

Czy wiesz, że aby otrzymać elektroniczne wadium, wystarczy kilkanaście minut*? Rekordzista dokonał zakupu takiego...

Raport KSFP

Raport KSFP

Najlepsi! Jak wynika z raportu Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych to właśnie Polfund Fundusz Poręczeń...

Czym jest gwarancja wadialna

Czym jest gwarancja wadialna

W potocznym języku używa się pojęcia gwarancja wadialna, mając na myśli jedną z form wnoszenia wadium w przetargu...

Przetargi publiczne, a wadium

Przetargi publiczne, a wadium

Przetargi publiczne w Polsce przebiegają według wystandaryzowanego procesu. Ten proces składa się z kilku etapów. Dziś...

Skontaktuj się z nami

Telefon

91 424 31 30

Adres

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin

Formularz kontaktowy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Właścicielem serwisu ewadia.pl jest POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. 

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000045150;  NIP: 851-27-50-369; REGON: 812398913; wysokość kapitału zakładowego: 16.000.000 PLN.;  wysokość kapitału wpłaconego: 16.000.000 PLN

Dane kontaktowe

Telefon

91 424 31 30

Adres

ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin

*POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. wg Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  jest funduszem poręczeniowym zgodnie z art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275), tym samym Fundusz jest umocowany do udzielania poręczeń wadialnych w myśl zapisów art. 45 ust. 6 pkt 5 oraz art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

gwarancja wadialna, poręczenie wadialne PZP, firma udzielająca poręczenia wadialnego, proste poręczenia wadialne, wniesienie wadium do przetargu, gwarancja wadialna w formie elektronicznej, gwarancja wadialna w postaci elektronicznej, elektroniczna gwarancja wadialna, koszty poręczenia wadialnego, jak wyliczyć koszt poręczenia wadialnego, Koszt zakupu poręczenia wadialnego