Wiadomości

Wysokie wadium? To nie problem!

Wysokie wadium? To nie problem!

Pojawił się ciekawy, duży przetarg, ale wymagane jest wniesienie wysokiego wadium? O poręczenie wadialne do 100 tys....

Szybkie wadium

Szybkie wadium

Czy wiesz, że aby otrzymać elektroniczne wadium, wystarczy kilkanaście minut*? Rekordzista dokonał zakupu takiego...

Kiedy zatrzymywane jest wadium?

Kiedy zatrzymywane jest wadium?

Jeżeli Wykonawca mimo wezwania, nie złożył oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na...

Raport KSFP

Raport KSFP

Najlepsi! Jak wynika z raportu Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych to właśnie Polfund Fundusz Poręczeń...

Brak gotówki na wniesienie wadium?

Brak gotówki na wniesienie wadium?

Zastanawiasz się czy możesz wnieść wadium w innej formie niż gotówka? Sprawdź zapisy SIWZ lub treść ogłoszenia, które...

Czym jest gwarancja wadialna

Czym jest gwarancja wadialna

W potocznym języku używa się pojęcia gwarancja wadialna, mając na myśli jedną z form wnoszenia wadium w przetargu...

Przetargi publiczne, a wadium

Przetargi publiczne, a wadium

Przetargi publiczne w Polsce przebiegają według wystandaryzowanego procesu. Ten proces składa się z kilku etapów. Dziś...

Skontaktuj się z nami

Telefon

91 424 31 30

Adres

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin

Formularz kontaktowy

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez ewadia.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu serwisu i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)

  Właścicielem serwisu ewadia.pl jest POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. 

  POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000045150;  NIP: 851-27-50-369; REGON: 812398913; wysokość kapitału zakładowego: 16.000.000 PLN.;  wysokość kapitału wpłaconego: 16.000.000 PLN

  Dane kontaktowe

  Telefon

  91 424 31 30

  Adres

  ul. Monte Cassino 32
  70-466 Szczecin

  *POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. wg Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  jest funduszem poręczeniowym zgodnie z art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275), tym samym Fundusz jest umocowany do udzielania poręczeń wadialnych w myśl zapisów art. 45 ust. 6 pkt 5 oraz art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.