Zamawiający wskazuje w SWZ dopuszczone przez siebie formy podpisu na dokumentach oferty. Podpis kwalifikowany jest dopuszczalny każdorazowo, opcjonalnie Zamawiający może dopuścić także podpis zaufany tj. z profilu zaufanego. Należy jednak pamiętać, że dokumenty podpisane wcześniej podpisem kwalifikowanym (tj. np. poręczenie wadialne) a następnie nadpisane podpisem zaufanym (np. w formie całego pakietu dokumentów w jednym pliku pdf) mogą być dla Zamawiającego nieczytelne ze względów technicznych. Wykonawca może dostawić swój podpis na dokumencie podpisanym podpisem kwalifikowanym (np. na wadium) tylko wtedy, gdy sam posługuje się podpisem kwalifikowanym.