Przełom roku to zdecydowany wzrost ilości postępowań przetargowych związanych z budową dróg. Przedsiębiorcy działający m.in. w tej branży oraz pokrewnych mogą skorzystać z elektronicznego wadium, o ile Zamawiający postawił warunek jego wniesienia. Wadium do 100 tys. zł to jedynie 1% opłaty.