Czy wiesz, że po zmianach prawnych po 1 stycznia 2021 r. oferty we wszystkich postępowaniach krajowych muszą być składane elektronicznie? Oferty złożone w formie papierowej obligatoryjnie zostaną odrzucone. Elektroniczne poręczenie wadialne to idealne rozwiązanie dla takich postępowań.

Zamień wadium w gotówce na elektroniczne poręczenie wadialne!