Nie zawsze wymagania Zamawiającego są możliwe do spełnienia przez jeden podmiot. Coraz częściej firmy startujące w przetargach łączą się w konsorcja. W tym wypadku wadium jest wnoszone przez konsorcjantów solidarnie (chyba, że umowa konsorcjum stanowi inaczej). Skorzystanie z takiej formy wadium możliwe jest w trybie offline. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu przez kontakt@ewadia.pl