W toku postępowania przetargowego mogą występować różne sytuacje, które mogą wpływać na termin rozstrzygnięcia przetargu. Wystarczy jako przykład podać kwestię zapytań, które mogą kierować potencjalni zleceniobiorcy do zamawiającego. Odpowiedzi na zapytania mogą generować kolejne pytania, itd. Wadium przetargowe, w kontekście przedłużającego się postępowania przetargowego, może wiązać się z pewnymi wyzwaniami dla potencjalnego zleceniobiorcy.

Wadium przetarg – wyzwania

Termin ważności gwarancji wadialnej lub poręczenia wadialnego

Każdy dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż gotówka, zawiera w swojej treści określenie dotyczące jego ważności. Konkretnie chodzi o wskazanie terminu obowiązywania od dnia do dnia. Ze względu na swój charakter te dokumenty mają raczej krótkie terminy ważności (np. 30 dni). Biorąc pod uwagę fazę kompletowania dokumentacji przetargowej, takie dokumenty są pozyskiwane wcześniej, a to oznacza że już biegnie ich termin ważności. Jeżeli termin otwarcia ofert został przesunięty z jakiegoś powodu, pojawia się realne ryzyko, że w momencie otwarcia ofert może okazać się, że termin ważności dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium już minął, a to wpłynie na dyskwalifikacje potencjalnego zleceniobiorcy. Praktyka pokazuje, że wiele podmiotów, które wystawiają gwarancje ubezpieczeniowe, czy też udzielające poręczeń wadialnych, na wniosek swoich klientów mogą aneksować wcześniej wystawione dokumenty i wydłużać ich termin ważności. Z pewnością to działanie powoduje dodatkowy stres potencjalnego zleceniobiorcy, czy zdąży zgłosić się po stosowny aneks, czy zostanie on przygotowany „na czas”, no i czy zdąży go doręczyć przed otwarciem ofert. W skrajnym i czarnym scenariuszu termin otwarcia ofert możne po raz kolejny zostać przełożony i całą „historię” z aneksowaniem należy powtórzyć.

Zablokowane środki w ramach wadium

Jeżeli w niedalekiej perspektywie czasowej pojawia się kilka przetargów, w których potencjalny zleceniobiorca chciałby uczestniczyć, z pewnością zależy mu na tym, aby jego płynność finansowa pozwalała mu na „elastyczny transfer” środków w postaci wadium. Firmy, które mają środki finansowe z pewnością stać na lokowanie dużych kwot w ramach różnych postępowań w postaci wadium przetargowego. Nieco inna sytuacja, jest wśród tych firm, gdzie każde 30.000 złotych zablokowane, jako wadium istotnie wpływa na jej płynność. Jeżeli firma nie wygra w przetargu, należy jej się zwrot wpłaconych środków i wtedy może dalej alokować je w kolejnym przetargu. Wyzwaniem jest sytuacja, gdzie postępowanie przetargowe przedłuża się, tym samym oddala się termin zwrotu wadium, co wpływa na brak możliwości wykorzystania tych środków w kolejnym postępowaniu. Jeszcze raz podkreślamy, jest pewna grupa firm, której kondycja uniemożliwia zwiększanie zobowiązań finansowych, nie mówiąc już o czasie rozpatrywania ewentualnych wniosków kredytowych w celu poprawy swojej sytuacji, to również trwa.

Wadium przetargowe – rozwiązanie w/w wyzwań

Jednym z ciekawszych i dostępnych na rynku sytuacji, które pozwala dynamicznie reagować na powyżej opisane wyzwania jest możliwość korzystania z automatycznie odnawialnego limitu poręczeniowego w systemie eWadia.pl. Kluczowe korzyści wynikające z w/w rozwiązania to:

  • Każdy zarejestrowany użytkownik z kontem w systemie i zawartą Umową ramową może dowolną ilość razy aplikować o poręczenie wadialne do przetargów publicznych do wysokości 50.000 złotych (od maja 2021 r. limit wynosi już 100.000 zł).
  • Automatyzacja w kontekście limitu polega na tym, że system sam pilnuje ważności poręczenia i w dacie końca ważności, automatycznie odnawia limit poręczeniowy. Na przykład, jeżeli przedsiębiorca zaaplikował o poręczenie wadialne w wysokości 22.500 PLN z terminem ważności 30 dni, to z jednej strony może aplikować o kolejne poręczenia wadialne do kwoty 27.500 PLN (50.000 PLN limitu poręczeniowego – 22.500 PLN poręczenie wadialne na 30 dni = 27.500 PLN na kolejne poręczenia), z drugiej strony po upływie 30 dni środki w wysokości 22.500 PLN automatycznie uzupełnią pierwotną pulę środków. To co ważne – ten proces nie wymaga od przedsiębiorcy użytkownika systemu, żadnej ingerencji, żadnych załączników – wszystko dzieje się automatycznie.
  • Śledzenie ważności poszczególnych poręczeń, a także poziomu wykorzystania limitów jest dostępne dla każdego zarejestrowanego użytkownika systemu po zalogowaniu na swoje konto.
limit poręczeniowy ewadia

limit poręczeniowy ewadia

  • Uczestnicząc w postępowaniu przetargowym, jak pokazuje praktyka rynkowa, nigdy nie możemy być pewni terminów rozstrzygnięć, dlatego w ramach automatycznie odnawialnego limitu założyliśmy, że każdy może wybrać jeden z 4 terminów ważności poręczeń. I tak dostępne są warianty ważności: 30 dni, 60 dni, 90 dni, 120 dni. Jakby tego było mało, profilaktycznie każdy z nich jest wydłużony o dodatkowe 5 dni.

Podsumowanie – wadium przetargowe

Jeżeli, szanowny czytelniku, doświadczyłeś sytuacji, w której z przyczyn od Ciebie niezależnych wydłużył się termin postępowania przetargowego, gorąco zachęcamy do rozważenia, czy nie warto zmienić swoich bieżących przyzwyczajeń i skorzystać z rozwiązania w postaci automatycznie odnawialnego limitu poręczeniowego w serwisie ewadia.pl.

Zobacz krótką animację – JAK TO DZIAŁA? i na czym polega proces zakupu poręczenia wadialnego w naszym serwisie.

Już teraz KUP PORĘCZENIE i zobacz jakie to proste.