Jak sprawdzić czy dane postępowanie jest w ramach Prawa Zamówień Publicznych? Jeżeli postępowanie jest poniżej progu unijnego każde ogłoszenie w ramach PZP publikowane jest na stronie ezamowienia.gov.pl. Wszystkie postępowania powyżej progu Zamawiający ma obowiązek publikować w TED – ted.europa.eu.

To właśnie te numery ogłoszeń należy wpisać w formularz aplikacji ewadia.pl w sekcji „Numer ogłoszenia o zamówieniu”.