Niektóre postepowania podzielone są na zadania/części. Można wówczas złożyć ofertę na wszystkie zadania lub tylko na wybrane. Aby mieć pewność, że zamawiający uzna wadium za złożone poprawnie prosimy o uzupełnienie wniosku w systemie on-line, wypełnienie kwoty odpowiedniej dla zadania/zadań łącznie oraz dokonanie płatności. Następnie prosimy o zatrzymanie się na etapie podpisu kwalifikowanego i kontakt z naszymi specjalistami mailowo kontakt@ewadia.pl lub telefonicznie 914243130.