Pojawił się ciekawy, duży przetarg, ale wymagane jest wniesienie wysokiego wadium? O poręczenie wadialne do 100 tys. zł można wnioskować za pomocą systemu ewadia.pl natomiast wyższe poręczenia mogą być zrealizowane w trybie offline. W tym wypadku analiza oparta jest na dokumentach elektronicznych, a wymiana informacji odbywa się w oparciu o wiadomości e-mail.