Na przełomie listopada i grudnia Nadleśnictwa z całego kraju ogłaszają postępowania przetargowe. To doskonały moment aby zapewnić sobie zlecenia na najbliższy czas. Zazwyczaj tego rodzaju postępowania wymagają wniesienia wadium. Jeżeli zapisy SWZ dopuszczają alternatywne formy wniesienia wadium poza gotówką warto skorzystać z elektronicznego poręczenia wadialnego – koszt to tylko 1% od jego wartości.