POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. to jeden z największych funduszy poręczeniowych w Polsce. Wspieramy wszystkie projekty, które mają na celu rozwój, wzmocnienie konkurencyjności i trwałości Przedsiębiorstwa. Współpracujemy z wieloma renomowanymi instytucjami finansowymi. Naszymi udziałowcami są Santander Bank Polska SA (50% udziałów) oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości (50% udziałów).

Pomagamy korzystać ze środków unijnych dystrybuowanych w ramach inicjatywy JEREMIE oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Wspieramy także Przedsiębiorców, chcących się rozwijać i inwestować. Umożliwiamy start w przetargach ogłaszanych w ramach PZP udostępniając system on-line, dzięki któremu można uzyskać poręczenie wadialne, będące alternatywą dla wniesienia gotówki.