Taka sytuacja często ma miejsce. Bez obaw, Oświadczenie wadialne, które jest terminowe zostanie wydłużone o niezbędny okres, w ramach aneksu. Wystarczy przesłać pismo od Zamawiającego z prośbą o wydłużenie okresu ważności wadium, a aneks przygotujemy BEZPŁATNIE.