Szanowni Państwo,

Ewadia.pl (wadium przetarg) – z prawdziwą przyjemnością oddajemy do Państwa dyspozycji innowacyjny system internetowy, za którego pośrednictwem możliwy jest zakup poręczeń wadialnych.

Jedną z największych zalet naszego systemu (Ewadia.pl) jest automatyczny proces aplikowania i uzyskania poręczeń wadialnych do kwoty 50.000 PLN (od maja 2021 limit ten wynosi już 100.000 zł). W praktyce oznacza, to że za jego pośrednictwem możecie Państwo uzyskać dokument „Oświadczenia o udzieleniu poręczenia wadialnego” w ciągu kilkunastu minut!*. 

Warunkiem uzyskania w/w dokumentu jest przejście przez cały proces aplikacyjny i spełnienie przewidzianych w nim warunków.

Warto podkreślić, że dokument „Oświadczenia o udzieleniu poręczenia wadialnego” jest uznawany we wszystkich publicznych przetargach opartych na ustawie o Prawie Zamówień Publicznych (PZP). Zastępuje ono wadium w gotówce. W praktyce nie musicie Państwo blokować swoich środków w postaci wadium, może ono zostać zastąpione poręczeniem wadialnym.

Zachęcamy do rejestracji w naszym systemie i aktywnego aplikowania o poręczenia wadialne w przetargach (wadium przetarg), w których bierze udział Państwa firma. Każdy  przedsiębiorca, który zarejestruje się w naszym systemie i spełni wszystkie warunki może aplikować o dowolną ilość poręczeń w obrębie limitu wynoszącego 50.000 PLN. Zaletą limitu jest jego automatyczne odnawianie. Przykład, jeżeli Państwa firma zaaplikowała o poręczenie wadialne w wysokości 23.000 PLN na okres 30 dni, to:

  1. W okresie obowiązywania tego poręczenia można: aplikować o kolejne poręczenia o łącznej wartości do 27.000 PLN (23.000 PLN + 27.000 PLN = 50.000 PLN),
  2. Po upływie 30 dni, system automatycznie umożliwi aplikowanie o kolejne poręczenia do łącznego limitu 50.000 PLN.

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. wg Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  jest funduszem poręczeniowym zgodnie z art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275), tym samym Fundusz jest umocowany do udzielania poręczeń wadialnych w myśl zapisów art. 45 ust. 6 pkt 5 oraz art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

*Taka możliwość jest dostępna dla użytkowników, podpisujących Umowy o udzielenie poręczenia wadialnego z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub dla użytkowników, którzy zawarli z nami umowę ramową i na jej podstawie składają oświadczenia woli z wykorzystaniem kodu SMS.

Zobacz, krótką animację – JAK TO DZIAŁA? i na czym polega proces zakupu poręczenia wadialnego w naszym serwisie.

Już teraz KUP PORĘCZENIE i zobacz jakie to proste.