Uczestnicząc w zamówieniach publicznych przedsiębiorcy stają przed różnymi wyborami. Jednym z nich jest decyzja dotycząca formy wniesienia wadium. Które jest lepsze? Czy gwarancja ubezpieczeniowa, czy poręczenie wadialne? Odpowiedź na te pytania nie jest wcale łatwa, finalna decyzja zawsze należy do przedsiębiorcy. W niniejszym artykule podjęliśmy próbę wskazania pewnych cech, które mogą wesprzeć proces decyzyjny przedsiębiorcy w tym zakresie.

Podstawa prawna

Zacznijmy od tego, że obie formy wniesienia wadium (gwarancja ubezpieczeniowa, jak i  poręczenie wadialne)  są dopuszczone na mocy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Można zatem przyjąć, że od strony podstawy formalno-prawnej mamy do czynienia z remisem.

Podmioty, które mogą wystawiać gwarancję ubezpieczeniową, czy poręczenie wadialne

W przypadku podmiotów, które są uprawnione do wystawiania gwarancji ubezpieczeniowych są to przede wszystkim Towarzystwa Ubezpieczeniowe. W praktyce nie wszystkie funkcjonujące w Polsce Towarzystwa udzielają gwarancji ubezpieczeniowych. Nie każdy z ich punktów dystrybucyjnych (agencje) może wystawić gwarancję ubezpieczeniową. Warto przeglądać strony internetowe poszczególnych Towarzystw w celu identyfikacji punktów, w których możliwe jest aplikowanie i otrzymanie gwarancji.

Do wystawiania poręczeń wadialnych uprawnione są np. banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, a także fundusze poręczeniowe (szczególnie te, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). Jednym z takich funduszy jest POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Proces aplikowania o gwarancję ubezpieczeniową, a poręczenie wadialne

Każdy przetarg jest realizowany w określonym reżimie czasowym. Każdemu przedsiębiorcy zależy na tym, aby zmieścić się w czasie przewidzianym dla danego postępowania ze złożeniem swojej oferty wraz z kompletem dokumentów w tym potwierdzeniem wniesienia wadium, czy to w formie gwarancji ubezpieczeniowej, czy też poręczenia wadialnego.

W przypadku takiego rozwiązania jak gwarancja ubezpieczeniowa, według stanu na dzień 2 września 2020 r. większość Towarzystw, które je wystawiają ma proces opierający się o „papierowy obieg dokumentów”. Można oczywiście ze strony internetowej pobrać niezbędne wnioski, zapoznać się z propozycjami Umowy itp. Po ich wypełnieniu i dostarczeniu  do danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego trzeba czekać na ich rozpatrzenie i decyzję zakresie wystawienia gwarancji ubezpieczeniowej lub w wyniku nie spełnienia wymaganych warunków odmowy udzielnie gwarancji. Jak łatwo się domyślić, proces ten może nie wydaje się skomplikowany, to jednak na pewno jest rozłożony w czasie i może trwać nawet do kilku dni.

W większości banków i funduszy poręczeniowych proces ten wygląda podobnie. Wyjątkiem na tym tle jest rozwiązanie udostępnione od sierpnia 2020 poprzez POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. gdzie w Internecie za pośrednictwem serwisu www.ewadia.pl przedsiębiorca może uzyskać niezbędny dokument do przedłożenia w przetargu, potwierdzający fakt wniesienia wadium w postaci Oświadczenia o udzieleniu poręczenia wadialnego w ciągu kilkunastu minut, bezpiecznie i bez wychodzenia z biura. Kwestię oceny na ile taka oszczędność czasu jest istotna pozostawiamy przedsiębiorcom.

Prowizja za udzielenie Gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia wadialnego

Oczekiwaniem każdego jest, aby uzyskać najlepsze rozwiązanie za rozsądne pieniądze. Nie inaczej jest w przypadku gwarancji ubezpieczeniowej, jak i poręczeń wadialnych.

Część Towarzystw Ubezpieczeniowych na swoich stronach internetowych prezentuje w transparentny sposób swoje ceny liczone zazwyczaj jako procent (%) od kwoty gwarancji. Z drugiej jednak strony zdarza się, że po weryfikacji wniosku przedsiębiorcy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej może zostać „zaskoczony” naliczonymi dodatkowo opłatami.

W bankach i niektórych funduszach poręczeniowych sytuacja jest zbliżona. Występowanie wariantów cenowych i zależności jest powszechne. Z perspektywy przedsiębiorcy na pewno najważniejsze są dwie kwestie: uzyskanie konkretnej stawki cenowej, a także szybkość uzyskania tej informacji. Oba te kryteria spełnia rozwiązanie dostępne poprzez serwis www.ewadia.pl, gdzie klient zdalnie po wypełnieniu wniosku o udzielenie poręczenia wadialnego, przechodzi do kalkulacji ceny. Odbywa się to w ciągu kilkudziesięciu sekund, a przedstawiona stawka opłaty jest jedna i precyzyjnie wyliczona. Można ją obniżyć – jeśli wraz z pierwszym wnioskiem o udzielenie poręczenia wadialnego przedsiębiorca zdecyduje się na założenie konta w systemie oraz podpisanie tzw. Umowy ramowej.

Podsumowanie, co lepsze? Gwarancja ubezpieczeniowa, czy poręczenie wadialne?

Tak, jak zasygnalizowaliśmy we wstępnie do tego artykułu – każdy przedsiębiorca indywidualnie podejmuje decyzję o wyborze formy wniesienia wadium. Jeśli do tej pory nie skorzystał z ww. form – gorąco zachęcamy do wypróbowania.

Już teraz KUP PORĘCZENIE i zobacz jakie to proste.

Zobacz, krótką animację – JAK TO DZIAŁA? i na czym polega proces zakupu poręczenia wadialnego w naszym serwisie.