Zgodnie z PZP Wykonawca ma prawo wnieść wadium w ramach 4 dostępnych form:

gotówka,

gwarancja bankowa,

gwarancja ubezpieczeniowa,

poręczenie wadialne (m.in. w ramach systemu ewadia.pl).

Warto zaznaczyć, że Zamawiający nie ma możliwości ograniczenia sposobu wniesienia wadium przez Wykonawcę, ani nakazania wniesienia wadium tylko w jednej z w/w form. W związku z powyższym przy wysokich kwotach wadium dopuszczalne jest wniesienie ich w ramach jednej z 4 form lub przy użyciu ich dowolnych kombinacji. Zachęcamy do skorzystania z systemu ewadia.pl – szybkie i bezpieczne wadium w formie elektronicznej.