Szanowni Państwo,

Przypominamy o obowiązującej tabeli opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem poręczenia wadialnego oraz poręczenia należytego wykonania umowy.

  • Poręczenia wadialne już od 1,2% wartości poręczenia.
  • Poręczenia Należytego Wykonania Umowy od 0,625% za każdy rozpoczęty kwartał kalendarzowy.

Do każdego poręczenia należy doliczyć opłatę za rozpatrzenie wniosku nie mniej niż 100 zł.