Jednym z obligatoryjnych warunków aplikowania o poręczenia wadialne w systemie ewadia.pl jest podanie prawidłowego numeru ogłoszenia o zamówieniu.

Przypominamy, że POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. jest umocowany do wystawiania poręczeń wadialnych wyłącznie dla postępowań przetargowych organizowanych w oparciu o polską Ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Oficjalnymi źródłami, w których są publikowane ogłoszenia o zamówieniu są, serwisy:

  1. ezamowienia.gov.pl – dla zamówień opublikowanych (po 8 stycznia 2021 roku) poniżej tzw. progów unijnych.
  2. uzp.gov.pl – dla zamówień opublikowanych (do 8 stycznia 2021 roku) poniżej tzw. progów unijnych.
  3. ted.europa.eu – dla zamówień opublikowanych, powyżej tzw. progów unijnych.

Formaty numerów ogłoszenia o zamówieniu

Serwis ewadia.pl jest zintegrowany z ww. źródłami ogłoszeń o zamówieniach oznacza, to że aby aplikować o poręczenie wadialne należy podać numery ogłoszeń w formatach przewidzianych dla ww. źródeł. I tak, dla każdego z nich przewidziano następujące formaty wprowadzania danych:

AD.1. „2021/BZP/12345678” – gdzie w miejsce „12345678” należy wprowadzić odpowiednia wartość liczbową odpowiadającą konkretnemu numerowi ogłoszenia o zamówieniu, do którego aplikuje się o poręczenie wadialne.

AD.2. „123456-N-2020” – jak wyżej.

AD.3. „123456-2021” – jak wyżej.

Wprowadzenie innej wartości w formularzu wniosku o udzielenie poręczenia wadialnego w systemie wadia.pl spowoduje brak możliwości zidentyfikowania takiego postępowania przetargowego, a tym samym uniemożliwi dalsze procesowanie w systemie.

Zobacz krótką animację – JAK TO DZIAŁA? i na czym polega proces zakupu poręczenia wadialnego w naszym serwisie.

Już teraz KUP PORĘCZENIE i zobacz jakie to proste.