Zastanawiasz się nad udziałem w przetargu? Ogłoszenie i zapisy SWZ określają konieczność wniesienia wysokiego wadium. Rozważasz różne możliwości?

Czy wiesz, że SWZ powinna określić dopuszczane przez zamawiającego rodzaje wadium? Co ciekawe, istnieje możliwość połączenia różnych form. Np. częściowo w gotówce i częściowo w formie poręczenia wadialnego. Taka hybrydowa forma jest szczególnie przydatna w przypadku wysokich kwot wadium, gdy wykorzystane zostają środki w ramach jednostkowego limitu eWadia, wynoszące do 100.000,00 zł, a pozostała, brakująca kwota może być wpłacona w gotówce. W uzasadnionych przypadkach Polfund może także udzielić większego jednostkowego poręczenia powyżej ww. limitu, w tym wypadku zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.