Wykonawca, który zaoferuje rażąco niską cenę może zostać wyeliminowany z postępowania. Podstawą do odrzucenia jest także brak wyjaśnień Wykonawcy w zakresie skalkulowania tejże ceny. Co ważne wyjaśnienie składane przez Wykonawcę musi być szczegółowe, wyczerpujące, kompletne i poparte dowodami już na pierwsze wezwanie Zamawiającego. Oznacza to, że nie wystarczy jedynie opisać wysokość ponoszonych kosztów, ale przede wszystkim należy wskazać np. umowę z podwykonawcą lub też ofertę handlową i udowodnić poprzez kalkulację faktyczny sposób i okoliczności wyliczenia zaproponowanej ceny.