Rażąco niska cena?

Rażąco niska cena?

Wykonawca, który zaoferuje rażąco niską cenę może zostać wyeliminowany z postępowania. Podstawą do odrzucenia jest także brak wyjaśnień Wykonawcy w zakresie skalkulowania tejże ceny. Co ważne wyjaśnienie składane przez Wykonawcę musi być szczegółowe, wyczerpujące,...
Czy można dowolnie łączyć formy wniesienia wadium?

Czy można dowolnie łączyć formy wniesienia wadium?

Zgodnie z PZP Wykonawca ma prawo wnieść wadium w ramach 4 dostępnych form: gotówka, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie wadialne (m.in. w ramach systemu ewadia.pl). Warto zaznaczyć, że Zamawiający nie ma możliwości ograniczenia sposobu wniesienia...
Wadium w 6, prostych krokach

Wadium w 6, prostych krokach

Wypełnij krótki formularz online w zakładce „kup poręczenie” na stronie www.wadia.pl Sprawdź wysokość opłaty – 1% od wartości poręczenia. Zapoznaj się ze wzorami dokumentów, zaakceptuj warunki. Opłać prowizję bezpiecznym przelewem on-line. Podpisz dokumenty podpisem...
Zalety systemu ewadia.pl

Zalety systemu ewadia.pl

– SZYBKO – wadium może być dostępne nawet w kilkanaście minut! – TANIO – opłata wynosi tylko 1% od wartości wadium. – BEZPIECZNIE – płatności realizowane są przez niezawodną platformę Przelewy24, a system gwarantuje zachowanie poufności danych....
Zamówienie podzielone na części/zadania

Zamówienie podzielone na części/zadania

Niektóre postepowania podzielone są na zadania/części. Można wówczas złożyć ofertę na wszystkie zadania lub tylko na wybrane. Aby mieć pewność, że zamawiający uzna wadium za złożone poprawnie prosimy o uzupełnienie wniosku w systemie on-line, wypełnienie kwoty...