Zmiana wysokości systemowego limitu

Zmiana wysokości systemowego limitu

Zmiana wysokości systemowego limitu poręczeń wadialnych na ewadia.pl Do kwietnia 2021 r. maksymalna wysokość systemowego limitu poręczeń wadialnych, a tym samym pojedynczego poręczenia wadialnego w systemie ewadia.pl wynosiła 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy...
Numer ogłoszenia o zamówieniu w systemie ewadia.pl

Numer ogłoszenia o zamówieniu w systemie ewadia.pl

Jednym z obligatoryjnych warunków aplikowania o poręczenia wadialne w systemie ewadia.pl jest podanie prawidłowego numeru ogłoszenia o zamówieniu. Przypominamy, że POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. jest umocowany do wystawiania poręczeń wadialnych wyłącznie...
Wadium przetargowe, a automatyczny limit poręczeniowy

Wadium przetargowe, a automatyczny limit poręczeniowy

W toku postępowania przetargowego mogą występować różne sytuacje, które mogą wpływać na termin rozstrzygnięcia przetargu. Wystarczy jako przykład podać kwestię zapytań, które mogą kierować potencjalni zleceniobiorcy do zamawiającego. Odpowiedzi na zapytania mogą...
Czym jest gwarancja wadialna

Czym jest gwarancja wadialna

W potocznym języku używa się pojęcia gwarancja wadialna, mając na myśli jedną z form wnoszenia wadium w przetargu publicznym. Bazując na zapisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) taka konstrukcja słowna, jak gwarancja wadialna nie występuje. Są natomiast...
Wadium – wystartowaliśmy z promocją! 100 Powerbanków czeka!

Wadium – wystartowaliśmy z promocją! 100 Powerbanków czeka!

Wystartowaliśmy z promocją, którą kierujemy do przedsiębiorców prowadzących firmy jako Jednoosobowe Działalności Gospodarcze i są klientami Santander Bank Polska S.A. Nasza promocja polega na tym, że dla pierwszych 100 przedsiębiorców, którzy nabędą wadium w formie...