Raport KSFP

Raport KSFP

Najlepsi! Jak wynika z raportu Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych to właśnie Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. zajął pierwsze miejsce pod względem ilości oraz wartości udzielonych poręczeń kredytowych w roku 2020. Cieszymy się, że nasze...
Kiedy Zamawiający ma obowiązek zwrócić wadium?

Kiedy Zamawiający ma obowiązek zwrócić wadium?

Zamawiający musi zwrócić wadium niezwłocznie, nie później niż po 7 dniach od wystąpienia: upływu terminu związania ofertą, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania (wyjątek gdy zostało wniesione odwołanie). Wykonawca nie musi...
Na czym polega elektroniczne wadium?

Na czym polega elektroniczne wadium?

Wadium w elektronicznej formie umożliwia Wykonawcy start w przetargu bez angażowania własnych środków. Zamiast wpłaty gotówki na wskazane przez Zamawiającego konto Klient składa elektroniczne oświadczenie Poręczyciela. Cała usługa obywa się wirtualnie i bez fizycznego...
Skorzystaj z elektronicznego wadium

Skorzystaj z elektronicznego wadium

Zapoznaj się z ofertą i zobacz jakie to proste. Tylko kilkanaście minut dzieli Cię od uzyskania poręczenia wadialnego. Nie blokuj własnych środków, wypełnij wniosek on-line i korzystaj z odnawialnego limitu.
Nawet do 500 tys. zł limitu poręczeń wadialnych!

Nawet do 500 tys. zł limitu poręczeń wadialnych!

Często startujesz w przetargach? Nie chcesz blokować własnych środków? Zawnioskuj o limit poręczeń wadialnych, ułatwimy Ci start w przetargach. Oferujemy limity poręczeń wadialnych w dwóch wysokościach: 100 tys. zł w systemie eWadia on-line – dostępny dla...