Działasz w branży drogowej?

Działasz w branży drogowej?

Przełom roku to zdecydowany wzrost ilości postępowań przetargowych związanych z budową dróg. Przedsiębiorcy działający m.in. w tej branży oraz pokrewnych mogą skorzystać z elektronicznego wadium, o ile Zamawiający postawił warunek jego wniesienia. Wadium do 100 tys....
Uzupełniasz wniosek on-line, ale potrzebujesz chwili do namysłu?

Uzupełniasz wniosek on-line, ale potrzebujesz chwili do namysłu?

To nie problem! Po wypełnieniu pierwszej części wniosku podstawowymi danymi na temat firmy oraz danymi kontaktowymi, klient otrzymuje na adres e-mail link, który pozwala zweryfikować tożsamość. W przypadku, gdy istnieje konieczność przerwania procesu aplikowania i...
Działasz w branży leśnej?

Działasz w branży leśnej?

Na przełomie listopada i grudnia Nadleśnictwa z całego kraju ogłaszają postępowania przetargowe. To doskonały moment aby zapewnić sobie zlecenia na najbliższy czas. Zazwyczaj tego rodzaju postępowania wymagają wniesienia wadium. Jeżeli zapisy SWZ dopuszczają...
Jak poprawnie złożyć dokumenty u Zamawiającego?

Jak poprawnie złożyć dokumenty u Zamawiającego?

W  przypadku skorzystania z systemu ewadia.pl otrzymane Oświadczenie o udzieleniu poręczenia wadialnego dostępne jest w formie elektronicznej. Plik w formacie pdf jest opatrzony podpisem kwalifikowanym, złożonym przez przedstawicieli Polfund i nie wymaga składania...