Gwarancja wadialna i poręczenie wadialne – weź udział w przetargu

Prowizja od 1,2% od wartości wadium

dla zarejestrowanych użytkowników systemu

 

Poręczenia wadialne
do 100.000 PLN

Poręczenia wadialne
powyżej 100.000 PLN

Proces aplikowania o poręczenie wadialne

1.

Wprowadź dane

2.

Sprawdź, ile będzie kosztowało poręczenie wadialne

3.

Zaakceptuj warunki

4.

Zapłać za poręczenie wadialne – opłata to tylko ułamek kwoty, jaką musiałbyś wpłacić w formie wadium.

5.

Podpisz dokumenty

6.

Odbierz swoje poręczenie wadialne – online

Informacje o poręczeniach wadialnych do przetargu

Rażąco niska cena?

Rażąco niska cena?

Wykonawca, który zaoferuje rażąco niską cenę może zostać wyeliminowany z postępowania. Podstawą do odrzucenia jest także brak wyjaśnień Wykonawcy w zakresie skalkulowania tejże ceny. Co ważne wyjaśnienie składane przez Wykonawcę musi być szczegółowe, wyczerpujące,...

Lat doświadczenia na rynku

Wartość udzielonych poręczeń

Najszybciej udzielone poręczenie

Wartość zrealizowanych projektów UE

*dotyczy zarejestrowanego użytkownika systemu ewadia.pl

OPINIE PRZESŁANE PRZEZ KLIENTÓW:

I. Bombicka

Dla nas eWadia okazały się nieocenioną pomocą. Bez problemów i za niewielką opłatą uzyskaliśmy wsparcie finansowe w zakresie wadium do przetargu. Bardzo polecam i z pewnością skorzystam w przyszłości.

T. Wądołowski

System e-wadia jest przejrzysty oraz łatwy w obsłudze. Pozwala na opracowanie wniosku wadialnego i jego opłacenie do 15 minut.
Jako Właściciel firmy wykonawczej i Kierownik budowy polecam.
Pozdrawiam

A. Kowalczyk

Zdecydowanie polecam ewadia. W prosty sposób uzyskane poręczenie, na każdym etapie można liczyć na pomoc i zaangażowanie pracowników funduszu. Skorzystam na pewno kolejny raz.

O firmie udzielającej poręczenia wadialne PZP 

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. to jeden z największych funduszy poręczeniowych w Polsce. Wspieramy wszystkie projekty, które mają na celu rozwój, wzmocnienie konkurencyjności i trwałości Przedsiębiorstwa. Promujemy krzewienie kultury przedsiębiorczości. Popieramy tworzenie miejsc pracy. Współpracujemy z wieloma renomowanymi instytucjami finansowymi. W ramach dążenia do rozwoju i bezpieczeństwa inwestycji publicznych oferujemy poręczenia wadialne, które mają na celu usprawnić proces przetargu publicznego.

 

20 letnie doświadczenie w poręczeniach wadialnych

Początki naszej historii sięgają jesieni 2001 roku, kiedy to rozpoczęła się działalność operacyjna Funduszu i udzieliliśmy pierwszego poręczenia. Od tamtej pory nieprzerwanie dbamy o wygodę naszych Klientów. Szybko i otwarcie reagujemy na ich potrzeby. Dlatego słyniemy z przyjaznych i fachowych relacji. To powoduje, że POLFUND zapewnia firmom wyższy poziom wsparcia.

 

Czym jest poręczenie wadialne?

Poręczenie wadialne pełni funkcję zabezpieczenia przystąpienia do przetargu. Najczęściej wadium wymagane jest w przetargach publicznych (czyli ogłoszonych przez instytucje publiczne np.  Urząd Gminy, Powiatowy, Wojewódzki, czy Ministerstwo). Zasady wniesienia wadium reguluje Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Na podstawie tego aktu prawnego regulowane są formy, terminy wniesienia wadium itp.

 

Czytaj więcej

W potocznym języku używa się pojęcia gwarancja wadialna, mając na myśli jedną z form wnoszenia wadium w przetargu publicznym. Bazując na zapisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) taka konstrukcja słowna, jak gwarancja wadialna nie występuje. Są natomiast wymienione: wadium w formie pieniężnej, poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, czy poręczenia udzielane przez podmioty (o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).

Gwarancja wadialna – moment jej wniesienia

Przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć udział w konkretnym przetargu publicznym, analizują Ogłoszenie o zamówieniu, w tym dokument SIWZ czyli Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w celu weryfikacji informacji nt. wartości wadium, jeśli jest wymagane w danym zamówieniu.

Wadium „gwarancja wadialna” może być wniesiona w jednej z ww. form, wraz z kompletem dokumentacji składanej w ramach danego przetargu. Potwierdzeniem wniesienia wadium, w zależności od tego, w jakiej formie zostało dokonane może być np. potwierdzenie wpłaty środków w kasie banku, potwierdzeniu przelewu, czy w przypadku innych form niż pieniężne w postaci odpowiedniego dokumentu np. „oświadczeniu o udzieleniu poręczenia”.

Wszystkie z form wnoszenia wadium są traktowane alternatywnie, co oznacza, że każde z nich jest dopuszczalne, pod warunkiem, że spełniają one wymogi formalne.

Gwarancja wadialna – dodatkowe informacje

Przypomnijmy – samo wadium stanowi konkretną kwotę, która traktowana jest m.in. w przetargach publicznych jako zabezpieczenie dotrzymania warunków określonej umowy. Chroni ono zarówno interesy podmiotu zamawiającego, jak i oferenta. Jako środek drugorzędny wadium jest często używane do wstępnej kwalifikacji wykonawców. Suma ta może wynosić maksymalnie 3% przewidzianej wartości całego zamówienia. Należy przekazać ją na poczet zamawiającego w momencie złożenia oferty w przetargu.
Czym w takim przypadku jest wspomniane już wcześniej poręczenie wadialne? To powszechnie wykorzystywana przez przedsiębiorców forma gwarancji ubezpieczeniowej, pozwalająca startować w przetargach bez konieczności angażowania dużej sumy firmowego kapitału. Tego typu poręczenie jest honorowane we wszystkich przetargach publicznych w Polsce. Stanowi pewnego rodzaju trójstronną umowę, zawartą pomiędzy zamawiającym, oferentem a poręczycielem. Oferent jest potencjalnym wykonawcą wnoszącym gwarancję wadialną. Zamawiającym w przetargu publicznym może być gmina, powiat, województwo czy ministerstwo. Poręczycielem jest natomiast firma udzielająca takich zabezpieczeń, jak gwarancje wadialne. W naszym przypadku to POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A., właściciel serwisu ewadia.pl.
Podstawową rolę, którą odgrywa gwarancja wadialna, stanowi ochrona podmiotu zamawiającego poprzez zapewnienie, że w przypadku wyboru oferty danego wykonawcy, zawrze on umowę po oferowanej cenie i wykonana zlecenie w należyty sposób. W istocie poręczenie zabezpiecza wierzyciela przed kosztem przeprowadzenia kolejnego przetargu i tym samym wydłużenia terminów realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Jak wspominaliśmy – gwarancja wadium może być traktowana również jako narzędzie wstępnej kwalifikacji podwykonawców poprzez zapewnienie, że zostali oni zweryfikowani przez stronę trzecią, taką jak firma poręczycielska.

Gwarancje wadialne w praktyce – przykład zastosowania

Wadium może zostać określone w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia. Wydaje się, że to niewiele, ale jeśli przetarg opiewa na kwotę np. 750 000 zł, oferent będzie musiał wnieść wadium w kwocie aż 22 500 zł. To szczególnie uciążliwe w sytuacji, w której dana firma bierze jednocześnie udział w kilku przetargach, w podobnych terminach. Wtedy kwoty zaangażowane przez przedsiębiorstwo w same postępowania rosną do dziesiątek, a nawet setek tysięcy złotych. Niejedna firma może mieć w takim przypadku kłopoty z płynnością finansową.
Tutaj z pomocą przychodzi właśnie gwarancja wadialna. Wykorzystując to rozwiązanie, pozostawia się w firmowej kasie dużą sumę pieniędzy, jednocześnie zyskując możliwość przystąpienia do przetargu publicznego. Wysokość poręczenia wadialnego, w porównaniu do samego wadium, jest niewielka, choć ustala się ją indywidualnie. Zależy od kilku czynników, do których należy przede wszystkim okres ważności takiej gwarancji (zwykle od 30 do 120 dni), a także suma wadium.
Wracając do przytoczonego przykładu – startując w przetargu, który opiewa na kwotę 750 000 zł nie trzeba będzie wnosić aż 22 500 zł. Zakup gwarancji wadialnej za kilkaset złotych pozwoli zachować w kasie przedsiębiorstwa nawet kilkanaście tysięcy. Sumę tę można wykorzystać m.in. do składania ofert w kolejnych przetargach. Więcej informacji o samej cenie poręczenia wadialnego znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Ile to kosztuje”. Warto zauważyć, że koszt ten można dodatkowo obniżyć, zakładając przed zakupem konto na ewadia.pl.

Poręczenie wadialne – łatwy proces zakupu gwarancji

Tłumacząc krok po kroku, jak w naszym serwisie przyznawana jest gwarancja wadium, warto na początku wyjaśnić kto w ogóle może sięgnąć po tego typu poręczenie. Aplikować poprzez ewadia.pl mogą osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, właściciele spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W procesie półautomatycznym aplikować mogą wszystkie pozostałe formy działalności gospodarczej Przypominamy, że gwarancja wadialna ma zastosowanie w przypadku przetargów publicznych organizowanych na terenie całej Polski.
Od czego zacząć? Cały proces jest tak prosty, jak zakupy w sklepie internetowym. Najpierw należy określić, jakiej kwoty dotyczy poręczenie. Jeśli jego wysokość nie przekracza sumy 100 000 zł, gwarancję można nabyć w kilka minut, korzystając z automatycznego systemu, który znajduje się na stronie ewadia.pl. W przypadku wadium przekraczającego wspomnianą sumę, zachęcamy do kontaktu bezpośredniego z naszym biurem.
Proces aplikowania o gwarancję wadialną do kwoty 100 000 zł należy zacząć od zakładki „Kup poręczenie” i wprowadzenia danych w prostym formularzu. Na tym etapie będą potrzebne takie informacje, jak NIP i nazwa firmy, która wnioskuje o poręczenie, dane kontaktowe osoby wnioskującej, warunki przetargu oraz krótka, liczbowa historia doświadczenia przetargowego firmy. By sprawdzić, ile będzie kosztowała gwarancja, należy jeszcze zaakceptować wymagane zgody a następnie otworzyć korespondencję otrzymaną na adres mailowy wskazany w formularzu oraz kliknąć na link, który się w niej znajduje. Wtedy następuje proces kalkulacji.
Jak wspominaliśmy – cena poręczenia zależy od kilku czynników, ale w każdym przypadku jest ona o wiele niższa od pełnej sumy wadium. Opłaty można dodatkowo obniżyć, zakładając konto w naszym serwisie oraz akceptując zgody marketingowe. Czasem organizowane są również promocje, pozwalające bezpłatnie wydłużyć okres poręczenia. Gdy spełnione zostaną wszystkie warunki aplikacji, wystarczy zapłacić za gwarancję wadialną i podpisać dokumenty. Cały proces może zostać przeprowadzony online, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokumenty zostały doręczone również za pośrednictwem kuriera. Po spełnieniu powyższych warunków, jeśli wniosek został złożony w dniu roboczym w godz. 8:00-16:00, poręczenie zostanie przyznane w ciągu kilkunastu minut.

Proste poręczenia wadialne – wsparcie doświadczonych specjalistów

Jeśli na którymkolwiek etapie wnioskowania o gwarancję wadialną pojawią się pytania lub wątpliwości co do całej procedury, można skontaktować się z naszą infolinią w celu uzyskania profesjonalnej pomocy. Wyjaśniamy wszystkie formalności związane z otrzymywaniem poręczeń wadialnych, pomagamy w uzupełnieniu wniosków oraz wskazujemy jak najszybciej otrzymać gwarancję. Bazujemy na wiedzy doświadczonych specjalistów. Możemy nawet najbardziej zawiłe kwestie związane z wnoszeniem wadium wyjaśnić w maksymalnie przystępny sposób.
Dowodem skuteczności i profesjonalnego poziomu naszych działań są zadowoleni przedsiębiorcy, którym udało się z sukcesem przystąpić do przetargu publicznego, wykorzystując przyznane poręczenia wadialne. Na rynku działamy już od ponad dwudziestu lat, zapewniając najwyższy poziom wsparcia biznesu. Kontakt z infolinią POLFUND Funduszem Poręczeń Kredytowych S.A., właścicielem serwisu ewadia.pl, jest możliwy za pośrednictwem formularza, który znajduje się na naszej stronie internetowej. Wsparcia oraz praktycznych odpowiedzi udzielamy również telefonicznie i poprzez wiadomości e-mail. Zachęcamy także do skorzystania z informacji o poręczeniach wadialnych, znajdujących się na naszym blogu. Dostępne są tam odpowiedzi na najpopularniejsze pytania, praktyczne wskazówki oraz wiadomości o bieżącej działalności ewadia.pl.

Podsumowanie – Gwarancja wadialna

Warto zatem pamiętać, że w potocznym rozumieniu ilekroć napotkamy sformułowanie „gwarancja wadialna”, autor ma zawsze na myśli jedną z dopuszczalnych przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych form wnoszenia wadium do przetargu.

Zobacz, krótką animację – JAK TO DZIAŁA? i na czym polega proces zakupu poręczenia wadialnego w naszym serwisie.

Już teraz KUP PORĘCZENIE i zobacz jakie to proste.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj informacje, jak zastąpić wadium w gotówce poręczeniem wadialnym

Telefon

91 424 31 30

Adres

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin

Formularz kontaktowy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Właścicielem serwisu ewadia.pl jest POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. 

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000045150;  NIP: 851-27-50-369; REGON: 812398913; wysokość kapitału zakładowego: 16.000.000 PLN.;  wysokość kapitału wpłaconego: 16.000.000 PLN

Dane kontaktowe

Telefon

91 424 31 30

Adres

ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin

*POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. wg Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  jest funduszem poręczeniowym zgodnie z art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275), tym samym Fundusz jest umocowany do udzielania poręczeń wadialnych w myśl zapisów art. 45 ust. 6 pkt 5 oraz art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

gwarancja wadialna, poręczenie wadialne PZP, firma udzielająca poręczenia wadialnego, proste poręczenia wadialne, wniesienie wadium do przetargu, gwarancja wadialna w formie elektronicznej, gwarancja wadialna w postaci elektronicznej, elektroniczna gwarancja wadialna, koszty poręczenia wadialnego, jak wyliczyć koszt poręczenia wadialnego, Koszt zakupu poręczenia wadialnego