Wadium Poznań

Gdy jako przedsiębiorca chcesz przystąpić do przetargu publicznego, musisz najpierw wpłacić określoną kwotę, stanowiącą zabezpieczenie dotrzymania warunków umowy, czyli wadium. Poznań to miasto, w którym coraz większa liczba właścicieli firm decyduje się na poręczenie wadialne. Na czym polega to popularne rozwiązanie? Dzięki tej formie gwarancji ubezpieczeniowej, przedsiębiorcy przede wszystkim nie ryzykują utraty płynności finansowej, zyskując możliwość uczestnictwa w kilku przetargach jednocześnie.

Czytaj więcej

Decydując się na poręczenie wadialne, nie musisz blokować dużej sumy środków finansowych swojej firmy w postępowaniach przetargowych, które często trwają wiele tygodni. Stajesz się bardziej elastyczny jako przedsiębiorca i możesz wykorzystywać nadarzające się okazje biznesowe. Nasza oferta jest skierowana do osób prowadzących Jednoosobowe Działalności Gospodarcze oraz właścicieli Spółek Akcyjnych i Spółek z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

 

Wadium z poręczeniem od ewadia.pl

Sam zakup poręczenia wadialnego, które jest równorzędne z wpłatą wadium w gotówce, nie sprawi Ci żadnych problemów. Łatwo sprawdzisz, ile będzie kosztowała ta operacja – poznasz wszystkie warunki jeszcze przed wniesieniem opłaty. Rejestrując się na naszym portalu, możesz dodatkowo obniżyć cenę poręczenia. Wszystkie formalności przeprowadzisz online, oszczędzając cenny czas. Nic nie stoi na przeszkodzie, by Twój indywidualny limit poręczeniowy wynosił nawet do 500 000 złotych! Jeśli potrzebujesz pieniędzy na wadium. Poznań to miasto, w którym możesz skorzystać z naszej oferty. Pomagamy w uzupełnieniu wniosku oraz odpowiadamy na wszystkie pytania, związane z poręczeniami.

 

Skontaktuj się z nami

Telefon

91 424 31 30

Adres

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin

Formularz kontaktowy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Właścicielem serwisu ewadia.pl jest POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. 

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000045150;  NIP: 851-27-50-369; REGON: 812398913; wysokość kapitału zakładowego: 16.000.000 PLN.;  wysokość kapitału wpłaconego: 16.000.000 PLN

Dane kontaktowe

Telefon

91 424 31 30

Adres

ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin

*POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. wg Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  jest funduszem poręczeniowym zgodnie z art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275), tym samym Fundusz jest umocowany do udzielania poręczeń wadialnych w myśl zapisów art. 45 ust. 6 pkt 5 oraz art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

gwarancja wadialna, poręczenie wadialne PZP, firma udzielająca poręczenia wadialnego, proste poręczenia wadialne, wniesienie wadium do przetargu, gwarancja wadialna w formie elektronicznej, gwarancja wadialna w postaci elektronicznej, elektroniczna gwarancja wadialna, koszty poręczenia wadialnego, jak wyliczyć koszt poręczenia wadialnego, Koszt zakupu poręczenia wadialnego