Wadium przetargowe, a automatyczny limit poręczeniowy

Wadium przetargowe, a automatyczny limit poręczeniowy

W toku postępowania przetargowego mogą występować różne sytuacje, które mogą wpływać na termin rozstrzygnięcia przetargu. Wystarczy jako przykład podać kwestię zapytań, które mogą kierować potencjalni zleceniobiorcy do zamawiającego. Odpowiedzi na zapytania mogą...
Czym jest gwarancja wadialna

Czym jest gwarancja wadialna

W potocznym języku używa się pojęcia gwarancja wadialna, mając na myśli jedną z form wnoszenia wadium w przetargu publicznym. Bazując na zapisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) taka konstrukcja słowna, jak gwarancja wadialna nie występuje. Są natomiast...
Wadium – wystartowaliśmy z promocją! 100 Powerbanków czeka!

Wadium – wystartowaliśmy z promocją! 100 Powerbanków czeka!

Wystartowaliśmy z promocją, którą kierujemy do przedsiębiorców prowadzących firmy jako Jednoosobowe Działalności Gospodarcze i są klientami Santander Bank Polska S.A. Nasza promocja polega na tym, że dla pierwszych 100 przedsiębiorców, którzy nabędą wadium w formie...
Formy wnoszenia wadium do przetargu

Formy wnoszenia wadium do przetargu

Uczestnictwo w zamówieniach publicznych dla wielu przedsiębiorców stanowi atrakcyjną alternatywę dla rozwoju biznesu. Analizując aspekty aplikowania w ramach „Ogłoszenia o zamówieniu” warto rozważyć formę, w jakiej wnieść wadium, jeśli jest ono wymagane. Staramy się...